Predstavljamo projekte Mreže za otvoreni dijalog. U vijelu Vijesti pronađite više informacija o pojedinačnim aktivnostima.

We are presenting projects implemented by the Open dialogue network in the News section please find more information concerning specific activities.

Jačanje javnih politika za borbu protiv siromaštva u Crnoj Gori

Jačanje javnih politika za borbu protiv siromaštva u Crnoj Gori

Projekat je podržan od strane Fonda za aktivno građanstvo u sklopu programa ‚‚Odgovorno i solidarno: građani preuzimaju inicijativu” na kom su partneri Udruženje roditelja djece sa teškoćama u razvoju ‚‚Zračak nade” i Aktivna zona. Program je finansijski podržan od strane Evropske unije i kofinansiran od strane Ministarstva javne uprave.

Participativna, informativna, otvorena, javna uprava #PIO

Projekat je realizovan u saradnji sa Politikon mrežom, a podržan je od strane Ministarstva javne uprave Vlade Crne Gore.

(ANTI) koruptivno djelovanje u Crnoj Gori

Projekat je podržan od strane Centra za građansko obrazovanje od sredstava obezbijeđenih iz fondova Evropske unije.


Zainteresovani za saradnju?
Interested in cooperating with us?