Mreža za otvoreni dijalog (MOD) je crnogorska nevladina organizacija koja se u svom radu fokusira na uspostavljanje inovativnog pristupa u polju demokratizacije, evropskih integracija i kreiranja javnih politika. Mreža za otvoreni dijalog je osnovana 2018. godine sa ciljem da unaprijedi društvene procese u Crnoj Gori i regionu sa posebnim fokusom na poboljšanje stepena spremnosti društva za pristupanje Evropskoj uniji.

Open Dialogue Network (ODN) is a Montenegrin non-governmental organization focused on establishing an innovative approach in the field of democratization, European integration and policy-making. The Open Dialogue Network was established in 2018 with the aim of advancing social processes in Montenegro and the WB region with a particular focus on improving society’s readiness to join the European Union.

Pošaljite nam poruku
Send Us a Message