MOD : Pokazati odlučnost u borbi protiv siromaštva

Crna Gora je daleko od statusa države socijalne pravde, kako je to Ustavom definisano, zaključeno je na okruglom stolu posvećenom temi siromaštva. Događaj je održan u utorak, 30. maja, a okupio je stručnjake, predstavnike nevladinih organizacija i aktiviste koji su razgovarali o izazovima sa kojima se suočavaju mnogi građani Crne Gore. Zamjenica generalnog sekretara USSCG,…

RADIKAL(NO)

Mreža za otvoreni dijalog (MOD) je nedavno u Podgorici sa predstavnicama SMART BALKANS programa potpisala ugovor o finansijskoj podršci pri implementaciji projekta RADIKAL(NO) koji se fokusira na više negativnih društvenih pojava u crnogorskom društvu. Ovaj projekat doprinosi kreiranju društvenih mehanizama za borbu protiv raznih negativnih pojava u crnogorskom društvu od sve prisutne klerikalizacije, nacionalizma, homofobije,…

Inicijativa za pokretanje procesa izrade strateškog dokumenta za borbu protiv siromaštva

Mreža za otvoreni dijalog uputila je apel Ministarstvu rada i socijalnog staranja da inicira pokretanje procesa izrade strateškog dokumenta za borbu protiv siromaštva. Apelujemo na Ministarstvo rada i socijalnog staranja da u u skladu sa članom 14. Uredbe o načinu i postupku izrade, usklađivanja i praćenja strateških dokumenata, Generalnom sekretarijatu Vlade uputi prijedlog za pokretanje izrade…

Analiza programa stručnog osposobljavanja

Program stručnog osposobljavanja lica sa stečenim visokim obrazovanjem za većinu mladih u Crnoj Gori predstavlja prvi korak u stupanju na tržište rada. Tokom prethodnih godina mogla su se čuti oprečna mišljenja o efikasnosti programa, prije svega od strane njegovih korisnika/ca. Jedna od glavnih zamjerki na račun programa odnosila se na to da program zapravo obezbjeđuje…

Jačanje javnih politika za borbu protiv siromaštva

Glavni cilj projekta je doprinos borbi protiv siromaštva i socijalne isključenosti u Crnoj Gori. Specifični cilj 1: Unapređenje politika na lokalnom nivou u vezi sa smanjenjem siromaštva Specifični cilj 2: Doprinos prepoznatosti problema siromaštva od strane donosilaca odluka Ciljne grupe projekta su: Stanovništo koje živi ispod linije siromaštva ili je u riziku od siromaštva kao…

Na papiru odlikaši, u praksi ponavljači

Kako organi državne uprave primjenjuju Uredbu o izboru predstavnika NVO u radna tijela  organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi  zakona i strategija Kada je 2012. godine podzakonskim aktima  Vlada Crne Gore definisala procedure  za saradnju sa nevladinim sektorom, bilo je razloga za optimizam i uvjerenje da će NVO od tog trenutka u…

Direktno učešće predstavnika civilnog društva u pregovaračkim radnim grupama – Mnogo buke ni oko čega?

Uključivanje organizacija civilnog društva u strukturu za pregovore s Evropskom unijom o punopravnom članstvu u ovoj nadnacionalnoj zajednici, ima, ili može imati, dva cilja. Prvi je namjera da se angažovanjem spoljne podrške osnaži pregovarački kapacitet, dok drugi predstavlja želju da se proces pregovora dodatno otvori prema javnosti. Kažem može imati, jer je i dalje nejasno…

Loading…

Something went wrong. Please refresh the page and/or try again.

Recieve news about us
Pratite naše vijesti

Delivered directly to your inbox.
Dostavljene direktno u vaš inbox