Mreža za otvoreni dijalog učestvuje u programu The Gender Budget Watchdog Network (GBWN) namijenjenom organizacijama civilnog društva a koji sadrži osnovne i napredne treninge u oblasti rodno odgovornog budžetiranja (ROB) koji će biti organizovani u okviru The Gender Budget Watchdog Network (GBWN) projekta.

Organizacije civilnog društva koje učestvovuju na treninzima ujedno će moći da se prijave i za dodjelu bespovratnih sredstava (grantove) za istraživanje i pripremu izvještaja o primjeni rodno odgovornog budžetiranja i rodne analize budžeta ili budžetskih politika, uz odgovarajuću podršku stručnjaka i stručnjakinja u oblasti rodno odgovornog budžetiranja.

GBWN će raditi na izgradnji kapaciteta organizacija civinog društva za korištenje alata za rodno odgovorno budžetiranje (ROB), za zagovaranje na lokalnom i nacionalnom nivou. Rezultat inicijative bi trebalo da bude Izveštaj o praćenju rodnog budžetiranja i/ili rodnu analizu politike i budžeta, uz korištenje ROB(GRB) alata, kao što su:

●     rodna analiza politika; 

●     rodna analiza grupa korisnika i korisnica;

●     rodna analiza troškova i koristi (cost – benefit);

●     rodna analiza efekata budžeta;

●     rodna analiza budžetskih prihoda ili rashoda.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s