Program stručnog osposobljavanja lica sa stečenim visokim obrazovanjem za većinu mladih u Crnoj Gori predstavlja prvi korak u stupanju na tržište rada. Tokom prethodnih godina mogla su se čuti oprečna mišljenja o efikasnosti programa, prije svega od strane njegovih korisnika/ca. Jedna od glavnih zamjerki na račun programa odnosila se na to da program zapravo obezbjeđuje besplatnu radnu snagu poslodavcima, te da ne daje podsticaj za otvaranje novih radnih mjesta. Sa druge strane, iz prethodnih vlada dolazile su informacije o tome da u prosjeku 50 odsto korisnika/ca programa zasniva radni odnos kod datog poslodavca.

Međutim, vrlo je malo javno dostupnih podataka o efektima ovog programa, a nije poznato ni da li su nadležni organi radili bilo kakvu vrstu evaluacije programa i ispitivanje njegovog uticaja. Sa namjerom da dođemo do informacija koje bi pomogle u razumijevanju efekata programa, sproveli smo online anketu koju je ispunilo 469 bivših korisnika/ca programa.

Rezultati ankete, ali i podaci iz dostupnih istraživanja i analiza poslužili su kao osnova za kreiranje zaključaka i preporuka koji će, nadamo se, poslužiti donosiocima odluka u kreiranju programa koji će na bolji način podsticati zapošljivost i sticanje praktičnih vještina.

Analizu možete pročitati ovdje.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s